kurs pierwszej pomocy - Kraków

Pierwsza pomoc przedmedyczna to wszelkie czynności, które należy wykonać w razie wypadku, nagłej choroby lub urazu w celu ochrony życia lub zdrowia osoby poszkodowanej. Umiejętność udzielenia pomocy przedmedycznej może być przydatna w każdej sytuacji, niezależnie od miejsca i czasu.

Warto zatem wiedzieć jak prawidłowo jej udzielić zarówno w wypadkach komunikacyjnych jak i innych sytuacjach.

Nasz kurs pierwszej pomocy w profesjonalny sposób nauczy Cię jak się zachować w sytuacjach awaryjnych i pomóc osobom potrzebującym w oczekiwaniu na przybycie ekipy ratunkowej.


Kurs pierwszej pomocy – szczegóły


Przeszkolenie trwa 16 godzin, zazwyczaj jest rozłożony na dwa dni. Oferta skierowana jest do osób indywidualnych oraz firm i instytucji. Forma instruktażu dostosowana jest indywidualnie do grupy uczestników. Kurs pierwszej pomocy przeprowadzamy zarówno dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli jak i firm oraz pracowników.


Plan szkolenia


Część teoretyczna, która zawiera:

  • wykłady,
  • przedstawienie algorytmów,

Część praktyczna zawierająca:

  • indywidualne ćwiczenia,
  • dyskusje,
  • rozmowy z instruktorami.

Ostatni punkt w programie szkolenia z pierwszej pomocy to powtórzenie najważniejszych wiadomości zdobytych przez uczestników podczas zajęć.


Kurs BLS kończy się egzaminem, a jego pozytywny wynik uprawnia uczestników do otrzymania certyfikatu, który potwierdza umiejętności i wiedzę teoretyczną w udzielaniu pierwszej pomocy oraz dokumentuje ukończenie podstawowego kursu.


➡ Zajęcia prowadzą instruktorzy – ratownicy medyczni czynni zawodowo z długoletnim doświadczeniem.

➡ Wykłady i ćwiczenia przeprowadzane są według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku.

➡ Ćwiczenia prowadzimy na sprzęcie należącym do Stowarzyszenia, dostosowanym do potrzeb uczestników kursu. Uczymy udzielać pierwszej pomocy u dorosłych, dzieci i niemowląt. Posiadamy urządzenie AED, na którym również prowadzone są zajęcia praktyczne.

➡ Działamy na terenie Krakowa ale istnieje możliwość dojazdu i przeprowadzenia wykładów i ćwiczeń w miejscu dogodnym dla klienta.

Program ćwiczeń i wykładów jest przekrojowy i obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z pierwszą pomocą. Prócz umiejętności wykonania RKO, czy pozycji bocznej uczestnicy dowiedzą się jak postąpić m.in. w razie uczestnictwa w wypadku samochodowym.

Głównym celem szkolenia z pierwszej pomocy jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz nabycie praktycznej umiejętności postępowania w sytuacjach, gdzie występuje zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego.

Zobacz pozostałe szkolenia i pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które prowadzimy:


KONTAKT

e-mail: szkolenia@kgr.com.pl

tel.: 503 985 109


Kurs pierwszej pomocy – program obejmuje

Lp.

Tematyka zajęć

Zajęcia teoretyczne

(min.)

Zajęcia praktyczne (min.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Wprowadzenie do kursu pierwszej pomocy

Historia Stowarzyszenia

Organizacja akcji ratunkowej

Utrata przytomności

Układ oddechowy i układ krążenia

Zatrzymanie oddechu i reanimacja

Wstrząs

Urazy czaszkowo-mózgowe

Przegrzanie i wychłodzenie organizmu

Zatrzymanie oddechu

Astma (dychawica oskrzelowa)

Zawał serca

Apopleksja (udar mózgu)

Porażenie prądem elektrycznym

Krwotoki

Urazy brzucha

Opatrywanie ran

Oparzenia

Odmrożenia

Zatrucia

Złamania kości

Wypadki drogowe

Powtórzenie wiadomości

15

15

30

30

15

30

30

30

30

30

30

30

15

30

30

30

30

30

30

30

30

30

15

45

30

75

60

75

30

30

Suma (minuty)

615

345