kurs pierwszej pomocy - Kraków

Pierwsza pomoc przedmedyczna to wszelkie czynności, które należy wykonać w razie wypadku, nagłej choroby lub urazu w celu ochrony życia lub zdrowia osoby poszkodowanej. Umiejętność udzielenia pomocy przedmedycznej może być przydatna w każdej sytuacji, niezależnie od miejsca i czasu.

Warto zatem wiedzieć jak prawidłowo jej udzielić zarówno w wypadkach komunikacyjnych jak i innych sytuacjach.

Nasz kurs pierwszej pomocy w profesjonalny sposób nauczy Cię jak się zachować w sytuacjach awaryjnych i pomóc osobom potrzebującym w oczekiwaniu na przybycie ekipy ratunkowej.


Kurs pierwszej pomocy – szczegóły

Przeszkolenie trwa 16 godzin, zazwyczaj jest rozłożony na dwa dni. Oferta skierowana jest do osób indywidualnych oraz firm i instytucji. Forma instruktażu dostosowana jest indywidualnie do grupy uczestników. Kurs pierwszej pomocy przeprowadzamy zarówno dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli jak i firm oraz pracowników.


Plan szkolenia

Część teoretyczna, która zawiera:

  • wykłady,
  • przedstawienie algorytmów,

Część praktyczna zawierająca:

  • indywidualne ćwiczenia,
  • dyskusje,
  • rozmowy z instruktorami.

Ostatni punkt w programie szkolenia z pierwszej pomocy to powtórzenie najważniejszych wiadomości zdobytych przez uczestników podczas zajęć.


Kurs BLS kończy się egzaminem, a jego pozytywny wynik uprawnia uczestników do otrzymania certyfikatu, który potwierdza umiejętności i wiedzę teoretyczną w udzielaniu pierwszej pomocy oraz dokumentuje ukończenie podstawowego kursu.


➡ Zajęcia prowadzą instruktorzy – ratownicy medyczni czynni zawodowo z długoletnim doświadczeniem.

➡ Wykłady i ćwiczenia przeprowadzane są według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku.

➡ Ćwiczenia prowadzimy na sprzęcie należącym do Stowarzyszenia, dostosowanym do potrzeb uczestników kursu. Uczymy udzielać pierwszej pomocy u dorosłych, dzieci i niemowląt. Posiadamy urządzenie AED, na którym również prowadzone są zajęcia praktyczne.

➡ Działamy na terenie Krakowa ale istnieje możliwość dojazdu i przeprowadzenia wykładów i ćwiczeń w miejscu dogodnym dla klienta.

Program ćwiczeń i wykładów jest przekrojowy i obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z pierwszą pomocą. Prócz umiejętności wykonania RKO, czy pozycji bocznej uczestnicy dowiedzą się jak postąpić m.in. w razie uczestnictwa w wypadku samochodowym.

Głównym celem szkolenia z pierwszej pomocy jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz nabycie praktycznej umiejętności postępowania w sytuacjach, gdzie występuje zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego.

Zobacz pozostałe szkolenia i pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które prowadzimy:


KONTAKT

e-mail: szkolenia@kgr.com.pl

tel.: 793 420 872


Kurs pierwszej pomocy – program obejmuje

Lp.

Tematyka zajęć

Zajęcia teoretyczne

(min.)

Zajęcia praktyczne (min.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Wprowadzenie do kursu pierwszej pomocy

Historia Stowarzyszenia

Organizacja akcji ratunkowej

Utrata przytomności

Układ oddechowy i układ krążenia

Zatrzymanie oddechu i reanimacja

Wstrząs

Urazy czaszkowo-mózgowe

Przegrzanie i wychłodzenie organizmu

Zatrzymanie oddechu

Astma (dychawica oskrzelowa)

Zawał serca

Apopleksja (udar mózgu)

Porażenie prądem elektrycznym

Krwotoki

Urazy brzucha

Opatrywanie ran

Oparzenia

Odmrożenia

Zatrucia

Złamania kości

Wypadki drogowe

Powtórzenie wiadomości

15

15

30

30

15

30

30

30

30

30

30

30

15

30

30

30

30

30

30

30

30

30

15

45

30

75

60

75

30

30

Suma (minuty)

615

345


FAQ – Kurs Pierwszej Pomocy

1. W jakich zawodach szkolenie z pierwszej pomocy jest obowiązkowe?

Szkolenie z pierwszej pomocy powinno być zorganizowane w każdym miejscu pracy, bez względu na pełniony zawód. Wiedza pozyskana na kursie usystematyzuje naszą wiedzę, a umiejętność ta pozwoli nam na szybkie działanie w przypadku, w którym niezbędna będzie pierwsza pomoc, zarówno w firmie, jak i życiu prywatnym, aby uratować ludzkie życie.

2. Czy otrzymam materiały szkoleniowe z pierwszej pomocy?

Tak, osoby biorące udział w kursie pierwszej pomocy, otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

3. Czy otrzymam potwierdzenie odbycia kursu?

Tak, po odbyciu kursu z pierwszej pomocy i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu weryfikującego zdobytą wiedzę, otrzymują Państwo certyfikat.

4. Jak długo jest ważny certyfikat odbycia szkolenia?

Informacja dotycząca upływu ważności odbytego szkolenia, nie jest jasno określona w przepisach prawnych. Niektórzy kurs z pierwszej pomocy, traktują jako szkolenie BHP i według tych norm wyznaczają ramy czasowe aktualności certyfikatu. Według art. 15 ust 1-2 rozporządzenia w sprawie szkolenia z dziedziny bhp, osoby na stanowiskach robotniczych powinny odbyć je nie rzadziej niż raz na 3 lata, z kolei w przypadku stanowisk, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku. Szkolenia dla pozostałych pracowników, nie uwzględnionych powyżej, przeprowadzane powinny być raz na 5 lat, zaś w przypadku pracowników administracyjno-biurowych – nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Istnieje także druga możliwość, oparta na informacjach Europejskiej Rady Resuscytacji, która mówi, że powinno się odnawiać nabytą wiedzę z zakresu pierwszej pomocy co najmniej raz na 2 lata.

Miejmy na uwadze jednak, że nieaktualizowana i nieweryfikowana wiedza, ucieka z naszej pamięci. Z tego względu, ponowne szkolenie z pierwszej pomocy powinno wykonywać się jak najczęściej.

5. Ile osób średnio liczy grupa szkoleniowa?

Grupa szkoleniowa liczy średnio 10-20 osób. Ilość uzależniona jest od wielkości grupy zainteresowanych kursem z pierwszej pomocy – im bardziej jest ona liczna, tym większa jest grupa szkoleniowa.

6. Czy możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w zakładzie pracy?

Tak, istnieje możliwość dojazdu do wskazanego przez klienta miejsca, także w zakładzie pracy. Jeśli są Państwo zainteresowani tego typu usługą, prosimy o kontakt pod numerem  793 420 872, w celu omówienia szczegółów.

7. Ilu pracowników firmy powinno być przeszkolonych z zakresu pierwszej pomocy?

Do udzielania pierwszej pomocy należy wyznaczyć taką liczbę przeszkolonych pracowników, aby w zakładzie pracy był stale obecny pracownik odpowiedzialny za pełnienie tej funkcji. Dokonując wyboru osób, należy uwzględnić przynajmniej po jednym pracowniku danego działu. Dodatkowo, ważne jest, aby wytypowane osoby, były w stanie realnie wykonać powierzone im zadania, a więc przewidzieć system pracy zmianowej, urlop wypoczynkowy czy chorobę.

8. Czy kursy pierwszej pomocy mogą być prowadzone w języku angielskim?

Tak, kursy pierwszej pomocy przeprowadzane są zarówno w języku polskim, jak i angielskim.