Zabezpieczenie medyczne imprez

Krakowska Grupa Ratownicza świadczy usługi obejmujące profesjonalne zabezpieczenie medyczne imprezy masowej i nie masowej. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę do niesienia pomocy, dla której ratownictwo to przede wszystkim pasja!

Do świadczenia usług dysponujemy profesjonalnym zespołem ratowników medycznych i pielęgniarek. Liczbę i kwalifikacje osób medycznych oraz środki bezpieczeństwa zawsze dostosowujemy do rodzaju imprezy i oczekiwań organizatora.  Najczęściej obszarem naszych działań jest Kraków ale również zabezpieczamy imprezy i eventy na terenie całej Polski.


OFERUJEMY

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych i nie masowych

➡ punkty pomocy medycznej (kierowane przez lekarzy, ratowników i pielęgniarki – stanowiska  wyposażone są w sprzęt medyczny, środki opatrunkowe oraz leki),

➡ specjalistyczny sprzęt (plecaki R1, defibrylatory, tlen, itp.) i nowoczesne ambulanse,

➡ personel medyczny (posiadający wieloletnie doświadczenie),

➡ zespoły wyjazdowe (transport do szpitali pod opieką lekarza i ratowników),

➡ patrole na segwayach (w stałym kontakcie ze stanowiskami pomocy),

➡ patrole piesze (z plecakami R1 i radiotelefonami),

➡ możliwość patrolowania terenu z drona.


ORGANIZACJA

Zabezpieczenie medyczne imprez KrakówGwarantujemy stałą współpracę w czasie trwania imprezy z organizatorem oraz innymi służbami na miejscu zdarzenia (Policja, Straż, Ochrona).

Zabezpieczamy medycznie różnego rodzaju imprezy: masowe, sportowe, koncerty, festyny, pikniki, zgromadzenia, produkcje filmowe i tym podobne wydarzenia. Niezależnie od miejsca imprezy – działamy w obrębie całego kraju.

Dbamy o bezpieczeństwo podczas różnego rodzaju wydarzeń od początku działalności Stowarzyszenia. Współpracowaliśmy przy organizowaniu uroczystości patriotycznych, wydarzeń sportowych i innych.

Najczęściej usługi wykonujemy w Krakowie, ale również zabezpieczamy wydarzenia na terenie całego kraju.

Oprócz wykonywania swoich obowiązków w ramach zabezpieczania medycznego imprez i eventów realizujemy również transporty medyczne oraz transporty lotnicze na terenie całego kraju oraz za granicą. Naszym priorytetem jest zapewnienie błyskawicznego transportu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i warunków podróży dla naszych klientów.


CENNIK ZABEZPIECZENIA IMPREZY

Koszt związany z oferowaną usługą zawsze ustalany jest indywidualnie. Głównie cena zależna jest od kilku czynników: ilość zastępów wyjazdowych, ratowników, punktów pomocy medycznej, wielkości imprezy, a także rodzaju wydarzenia (impreza masowa lub nie masowa).


KONTAKT

e-mail: zarzad@kgr.com.pl

tel.: 793 420 872


Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą „O bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 106 poz. 680 z 1998 r. z późniejszymi zmianami) organizator każdej imprezy gdzie szacunkowa liczba uczestników wynosi powyżej:

  • 1000 osób – dla imprez na wolnym powietrzu,
  • 300 osób – dla imprez w obiektach zamkniętych,

zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną uczestnikom imprezy. Szczegóły reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.