Transport medyczny i sanitarny - Krakowska Grupa Ratownicza

  • Ratownicy medyczni z wykształcenie wyższym, którzy odbyli szereg praktyk w Zespołach Ratownictwa Medycznego, w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i innych miejscach, z udokumentowanym doświadczeniem,
  • Lekarze różnych specjalizacji, po ukończonych studiach medycznych, na co dzień pracujący w zawodzie w małopolskich szpitalach;
  • Pielęgniarki z wykształceniem kierunkowym i na co dzień pracujące w zawodzie.

Dlaczego Pełny Zespół Medyczny jest Istotny w Transporcie Medycznym?

Bezpieczeństwo pacjenta to priorytet podczas transportu medycznego, dlatego też wykorzystanie pełnego zespołu medycznego, składającego się z ratowników medycznych, lekarzy oraz pielęgniarek, ma kluczowe znaczenie. Oto dlaczego:

Szybka Reakcja na Nagłe Wypadki:

  • Ratownicy medyczni są wyszkoleni do natychmiastowej reakcji na nagłe wypadki i zapewnienia pierwszej pomocy.
  • Lekarze posiadają specjalistyczną wiedzę medyczną, która może być niezbędna w krytycznych sytuacjach.

Monitorowanie Stanu Pacjenta:

  • Lekarze i pielęgniarki mogą monitorować stan pacjenta w trakcie transportu, dostosowując leczenie do zmieniających się warunków.

Świadczenie Specjalistycznej Opieki:

  • Lekarze mogą podjąć decyzje dotyczące leczenia na podstawie bieżącej oceny pacjenta.
  • Pielęgniarki są odpowiedzialne za podawanie leków i monitorowanie parametrów życiowych.

Zapobieganie Powikłaniom:

  • Pełny zespół medyczny może skutecznie zapobiegać potencjalnym powikłaniom, reagując na nie szybko i profesjonalnie.

Kiedy Niekoniecznie Potrzebujemy Pełnego Zespołu Medycznego?

Transport medyczny z pełnym zespołem ratowniczym nie zawsze jest konieczny w przypadku rutynowych przemieszczeń pacjenta między placówkami medycznymi, gdy stan pacjenta jest stabilny i nie wymaga natychmiastowej interwencji. W takich przypadkach, zespoły medyczne mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb pacjenta, co pozwala efektywnie zarządzać zasobami oraz obniżyć koszty związane z organizacją transportu medycznego.