Transport medyczny i sanitarny - Krakowska Grupa Ratownicza
  • ratownicy medyczni z wykształcenie wyższym, którzy odbyli szereg praktyk w Zespołach Ratownictwa Medycznego, w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i innych miejscach, z udokumentowanym doświadczeniem,
  • lekarze różnych specjalizacji, po ukończonych studiach medycznych, na co dzień pracujący w zawodzie w małopolskich szpitalach;
  • pielęgniarki z wykształceniem kierunkowym i na co dzień pracujące w zawodzie.